Pravila igre | Kvizoman

Pravila igre i bodovanje

Kvizoman je igra sa takmičarskim duhom i edukativnim karakterom. Kroz niz kvizova, zadataka i pitanja  osvajaju se bodovi kojima se prelaze nivoi i dostižu „kvizomani“ različitih boja i važnosti. Kvizoman je moguće igrati i bez bodovanja i takmičenja.

Za registrovane takmičare važi sledeći način bodovanja.

Za svaki dan registrovanog igranja dobijaju se bodovi lojalnosti (10) koji se ne računaju u ukupne bodove, ali imaju značaj prilikom otvaranja novih nivoa i kvizova.

Postoji osam osnovnih nivoa kvizomana i tri posebnog ranga (bronzani, srebreni i zlatni), koji otključavaju nove igre i posebne nivoe kvizova.

Redoslijed kvizomana je sledeći:

 • žuti
 • narandžasti
 • crveni
 • jarko crveni
 • smeđi
 • zeleni
 • plavi
 • super kvizoman

Posebni (bronzani, srebreni i zlatni) kvizomani vas vode u nove i još zanimljivije kviz igre i omogućavaju vam otključavanje posebnih dodataka.

Bodovanje.

Bodovanje zavisi od težine igre, nivoa i ranga kvizomana. U ukupne bodove za osvajanje kvizomana ulaze bodovi skupljeni u kviz igrama i bodovi skupljeni u ostalim igrama.

Bodovi potrebni za osvajanje kvizomana su:

 • žuti: 0-300
 • narandžasti: 300-600
 • crveni: 600-1200
 • jarko crveni: 1200-2400
 • smeđi: 2400-4800
 • zeleni: 4800-9600
 • plavi: 9600-19200
 • super kvizoman: više od 19200.

Nakon osvajanja maksimalnog broja bodova dobijate sledeći rang (bronza, srebro, zlato) čime dobijate mogućnost igranja dodatnih kvizova.

Uživajte!