Poznajete li autohtone rase?

Oznake:

Poznajete li autohtone rase domaćih životinja na bivšem jugoslovenskom prostoru? Da li znate šta je buša ili bara. Pokušajte da dobijete što više tačnih odgovora, a usput i da obnovite znanje. Srećno!

18
Poznajete li autohtone rase?

Kviz: Domaće životinje

1 / 10

Barak je ?

2 / 10

Šiška je ?

3 / 10

Buša je ?

4 / 10

Cigaja je ?

5 / 10

Pogrmuša je ?

6 / 10

Pulin je ?

7 / 10

Pramenka je ?

8 / 10

Kosovski pjevač je ?

9 / 10

Lipicaner je ?

10 / 10

Bara je ?

Preporučujemo

Ljudsko tijelo Kviz: Ljudsko tijelo
Kviz: Ljudsko tijelo
Pokreni
Istorija Kviz: Tenkovi
Kviz: Tenkovi
Pokreni