Poznajete li autohtone rase?

Poznajete li autohtone rase domaćih životinja na bivšem jugoslovenskom prostoru? Da li znate šta je buša ili bara. Pokušajte da dobijete što više tačnih odgovora, a usput i da obnovite znanje. Srećno!

1

Koliko dobro poznajete autohtone rase domaćih životinja na bivšem jugoslovenskom prostoru ?

1 / 10

Šiška je ?

2 / 10

Lipicaner je ?

3 / 10

Pogrmuša je ?

4 / 10

Buša je ?

5 / 10

Kosovski pjevač je ?

6 / 10

Cigaja je ?

7 / 10

Pramenka je ?

8 / 10

Bara je ?

9 / 10

Pulin je ?

10 / 10

Barak je ?

Preporučujemo

Istorija Kviz: Velika geografska otkrića
Kviz: Velika geografska otkrića
Pokreni
Istorija Kviz: Prvi Svjetski rat
Kviz: Prvi Svjetski rat
Pokreni