Politika privatnosti i pravila korištenja

Ja, Kvizoman čuvam privatnost svojih posjetilaca i štitim lične podatke svih svojih prijatelja kvizomana.

Razlozi zbog kojih su mi određeni podaci potrebni su:

  • pružanje usluge i podrške,
  • poboljšanje vašeg korisničkog iskustva,
  • unaprjeđenje usluge i informisanje o novim uslugama koje smo razvili za vas,
  • udovoljavanje zakonskih propisa.

U načelu možete posjetiti Kvizoman.com bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Moj server prikuplja imena vaših domena, ali ne i e-mail adrese posjetilaca. E-mail adrese, profili i slični podaci su mi potrebni samo prilikom vaše registracije radi igranja na sajtu Kvizoman.com.

U svakom trenutku možete dobiti informaciju o vašim podacima koje čuvam, imate pravo da ih mijenjate i ispravljate. Ja, Kvizoman sam dužan da vas obavjestim o bilo kakvim izmjenama i dopunama Politike privatnosti.

Osim ako to zakon ne nalaže, neću ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuisati vaše informacije bez vašeg prethodnog odobrenja.

Kvizoman.com može da sadrži linkove prema drugim internet sajtovima ili društvenim mrežama koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podliježu ovoj Politici privatnosti.

Ukoliko pristupite gore pomenutim koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od moje.

Vaš pristup, kao i korištenje Kvizoman.com podliježe određenim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korištenjem, prihvatate bez ograničenja, sve navedene uslove. Moja osnovna svrha je takmičarskog i edukativnog karaktera

  • Sadržaj koji se nalazi na Kvizoman.com može da sadrži netačne podatke ili štamparske greške.
  • Promjene na Kvizoman.com mogu se napraviti periodično u bilo kojem trenutku i bez obavještenja.
  • Kvizoman.com koristite na sopstvenu odgovornost.
  • Kvizoman.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korištenja ili je u nekoj vezi sa korištenjem istog.

U svrhu pružanja bolje usluge, mogu da koristim alate, da analiziram podatke, pohranjujem svoje kolačiće i kolačiće svojih partnera. Bilo kakve podatke prikupljene u tom procesu ne povezujem sa vašim ličnim podacima i ne upotrebljavam na bilo koji način kojim bih zloupotrebio vaše povjerenje.

Vaš,

Kvizoman.