Politika privatnosti

Kvizomanova politika privatnosti.

Ja, Kvizoman čuvam privatnost svojih posjetilaca i štitim lične podatke svih svojih prijatelja kvizomana.

Razlozi zbog kojih su mi određeni podaci potrebni su:

  • pružanje usluge i podrške,
  • poboljšanje vašeg korisničkog iskustva,
  • unaprjeđenje usluge i informisanje o novim uslugama koje smo razvili za vas,
  • udovoljavanje zakonskih propisa.

U načelu možete posjetiti Kvizoman.com bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Moj server prikuplja imena vaših domena, ali ne i e-mail adrese posjetilaca. E-mail adrese, profili i slični podaci su mi potrebni samo prilikom vaše registracije radi igranja na sajtu Kvizoman.com.

U svakom trenutku možete dobiti informaciju o vašim podacima koje čuvam, imate pravo da ih mijenjate i ispravljate. Ja, Kvizoman sam dužan da vas obavjestim o bilo kakvim izmjenama i dopunama Politike privatnosti.

Osim ako to zakon ne nalaže, neću ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuisati vaše informacije bez vašeg prethodnog odobrenja.

Sve lične podatke, mail adrese i kontakte koje eventualno budem tražio, koristim u svrhu poboljšanja doživljaja ili u takmičarske svrhe za igru i rangiranje u takmičarskim kvizovima.

Kvizoman.com može da sadrži linkove prema drugim internet sajtovima ili društvenim mrežama koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podliježu ovoj Politici privatnosti.

Ukoliko pristupite gore pomenutim koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od moje.

Kvizoman i njegov tim će dati sve od sebe da informacije budu čuvane i zaštićene i da vaše iskustvo bude potpuno, u takmičarskom duhu i sa prvenstveno edukativnim karakterom.

Vaš,

Kvizoman.