Kviz: Afrički kontinent

Kviz: Afrički kontinent. Na afričkom kontinentu nalazi se 56 država u kojima živi više od milijardu i 200 miliona stanovnika. Odigrajte kviz i upoznajte se sa ostalim zanimljivostima vezanim za Afriku.

122

Kviz: Afrički kontinent

1 / 10

Koja od navedenih afričkih država nema izlaz na more?

2 / 10

U kojoj od afričkih država se nalazi rijeka Kafu?

3 / 10

Koji sjevernoafrički grad kada bismo prevodili sa španskog ima značenje "bijela kuća" ?

4 / 10

Zvanični jezik u Ugandi je?

5 / 10

U poređenju sa drugim kontinentima, Afrika se po površini nalazi na?

6 / 10

Koje je češće ime za ostrvo Unguja, smješteno kraj istočnih obala Afrike?

7 / 10

Najduža rijeka u Africi je?

8 / 10

Republike Kongo, Gabon i Centralna Afrika, nekada su bile poznate pod imenom?

9 / 10

"Veliki Zimbabve" se nalazi na teritoriji današnjeg Zimbabvea. Šta je "Veliki Zimbabve" ?

10 / 10

Da li znate koji procenat teritorije Egipta zauzima pustinja?

Preporučujemo

Književnost
Kviz: Ruski mislioci
Kviz: Ruski mislioci
Pokreni
Geografija
Kviz: Južnoafrička Republika
Kviz: Južnoafrička Republika
Pokreni
Svijet nauke
Kviz: Poznati istraživači
Kviz: Poznati istraživači
Pokreni