Kviz: Barske koke naših krajeva

Oznake:
priroda ptica ptice

Barske koke su vrsta ptica koja naseljava sve kontinente sem Antarktika. Stanište su im uglavnom bare ili guste šume. Dužina im je različita i kreće se od 12 cm pa sve do 63 cm, dok su neke teške i do 3 kilograma. Na fotografijama se nalaze barske koke koje se mogu pronaći u našim krajevima.

4

Kviz: Barske koke naših krajeva

1 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

2 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

3 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

4 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

5 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

6 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

7 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

8 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

9 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

10 / 10

Koja vrsta barske koke se nalazi na fotografiji?

Your score is

Izađi

Play in English

Quizzybuzz
Quizzybuzz.com
Start

Preporučujemo

Istorija Kviz: istorija SAD!
Kviz: istorija SAD!
Pokreni
Svijet nauke Kviz: Poznati istraživači
Kviz: Poznati istraživači
Pokreni