Kviz: Geografija

Kviz: Geografija. Koliko poznajete geografiju Bosne i Hercegovine?

462

Kviz: Geografija Bosne i Hercegovine

1 / 10

Najveće planinsko jezero u Bosni i Hercegovini je?

2 / 10

Površinom, najveće jezero u Bosni i Hercegovini je?

3 / 10

Jedna od posljednjih sačuvanih prašuma u Evropi, nalazi se u ?

4 / 10

Plivska jezera nalaze se u blizini?

5 / 10

Koliko nacionalnih parkova ima u Bosni i Hercegovini?

6 / 10

Jedan od najvećih parkova prirode u Bosni i Hercegovini „Hutovo blato“ nalazi se u blizini?

7 / 10

Kozarska Dubica je smještena na rijeci ?

8 / 10

Najviši vrh Bosne i Hercegovine nalazi se na planini?

9 / 10

Višegrad je smješten na rijeci?

10 / 10

Rijeka Una se uliva u rijeku Savu kod?

Kvizoman

0