Kviz: Gradovi Afrike

160

Kviz: Gradovi Afrike

1 / 10

Lagos se nalazi u?

2 / 10

Kampala se nalazi u ?

3 / 10

Tripoli se nalazi u?

4 / 10

Mogadiš se nalazi u?

5 / 10

Sfaks se nalazi u ?

6 / 10

Kazablanka se nalazi u?

7 / 10

Mombasa se nalazi u ?

8 / 10

Port Elizabet se nalazi u ?

9 / 10

Bulavajo se nalazi u ?

10 / 10

Kairo se nalazi u?

Preporučujemo

Sport
Kviz: Fudbal
Kviz: fudbal
Pokreni
Svijet prirode
Kviz: Barske koke naših krajeva
Pokreni
Istorija
Kviz: Spomenici NOR-a
Pokreni