Kviz: Istorija pandemija

Oznake:
istorija kviz kvizoman pandeija

Kviz: Istorija pandemija. Koliko ste upoznati sa pandemijama? Da li znate koliko ih je bilo kroz istoriju?

22
Kviz: Istorija pandemija

Kviz: Istorija pandemija

1 / 10

U koji srpski manastir se sklonio car Dušan tokom pandemije kuge ?

2 / 10

Justinijanova kuga, pandemija koja je harala u 6. vijeku, dobila je ime po ?

3 / 10

Bliskoistočni respiratorni sindrom koronavirus ili skraćeno?

4 / 10

Atinska kuga, jedna od prvih zabilježenih pandemija, izbila je za vrijeme?

5 / 10

U kojem vijeku su u Dubrovniku donesene odluke o formiranju prvih karantina ?

6 / 10

U novembru 2002. svijet se prvi put suočio sa teškim akutnim respiratornim sindromom nazvanim?

7 / 10

U tri zapadnoafričke države, krajem 2013. godine, izbila je epidemija ?

8 / 10

Naučnici pretpostavljaju da je Crna smrt u 14 vijeku došla u južnu i  zapadnu Evropu zahvaljujući?

9 / 10

Pandemija Španske groznice trajala je od ?

10 / 10

Koliko ljudi je preminulo od pandemije SARS-a ?

Preporučujemo

Istorija
Kviz: Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu
Pokreni
Istorija Kviz: Evropska kulturna baština
Kviz: Evropska kulturna baština
Pokreni