Kviz: Upoznaj Kinu

59

Kviz: Upoznaj Kinu

1 / 10

Prema procjenama iz 2019. Kina ima oko ?

2 / 10

Prema kineskoj tradiciji, kako se zvala prva dinastija ?

3 / 10

Glavni grad Kine je ?

4 / 10

Koje godine je osnovana Komunistička partija Kine ?

5 / 10

U Kini je u upotrebi oko ?

6 / 10

Koje godine je osnovana Narodna Republika Kina ?

7 / 10

Najveći broj Kineza pripada?

8 / 10

Najmnogoljudniji Kineski grad je?

9 / 10

Vlasti Kine priznaju postojanje u Kini ?

10 / 10

Narodna Republika Kina vrši administrativnu vlast nad koliko pokrajina?

Vaš rezultat je

Početna

Pratite nas