Kviz: Upoznaj Mongoliju

Kviz: Upoznaj Mongoliju. Mongolija je država u istočnoj Aziji, ogromne površine, ali malog broja stanovnika. U srednjem vijeku Mongolska osvajanja dopirala su čak do Jadranskog mora. U kvizu vam donosimo zanimljivosti vezane za ovu državu. Srećno.

71

Kviz: Upoznaj Mongoliju

1 / 10

Prvi veliki kan Mongolskog carstva, koji je uzeo titulu Džingis kan, zvao se?

2 / 10

Nacionalna valuta Mongolije je?

3 / 10

Koliko stanovnika ima Mongolija?

4 / 10

Ime "Mongol" potiče od tunguskih jezika, a ima značenje?

5 / 10

Sa kojom od navedenih država Monoglija ne graniči?

6 / 10

U kojem vijeku se desila poznata invazija Mongola na Japan?

7 / 10

Na koliko provincija je podijeljena Mongolija?

8 / 10

Drugi najmnogoljudnijij grad u Mongoliji, nakon Ulan Batora, je ?

9 / 10

Glavni grad Mongolije je?

10 / 10

Najveći broj Mongola (53%) pripada kojoj religiji?

Preporučujemo

Geografija
Kviz: Upoznaj Rusiju
Pokreni
Istorija
Aprilski rat i Kraljevina Jugoslavija
Kviz: Kraljevina Jugoslavija u Aprilskom ratu
Pokreni
Istorija
Kviz: Renesansa
Kviz: Renesansa
Pokreni