Kviz: Velika geografska otkrića

Velika geografska otkrića u nauci uglavnom označava period od druge polovine 15. vijeka do kraja 16. vijeka. Uopšteno govoreći, pod Velikim geografskim otkrićima, možemo podrazumijevati period sve do 19. vijeka,  do kada su Evropski moreplovci otkrili većinu Zemljinog kopna.

0

Kviz: Velika geografska otkrića

1 / 10

Bartolomeo Dijaz poznat je po tome što je prvi oplovio?

2 / 10

Sa koliko brodova je Kristofor Kolumbo isplovio na svoje prvo putovanje za Ameriku?

3 / 10

Američki kontinent nazvan je po Amerigu Vespučiju koji je porijeklom bio?

4 / 10

Kako se zvao prvi Evropljanin koji je bio na čelu ekspedicije, koja je kopnenim putem preko američkog kontinenta 1513. godine stigla do Pacifika?

5 / 10

Kako se zvao portugalski moreplovac koji je prvi oplovio afrički kontinent?

6 / 10

Za kojeg moreplovca se vjeruje da je prvi od Evropljana stupio na sjevernoamerički kontinent?

7 / 10

Prema velikom holandskom istraživaču Vilemu Barencu (1550-1597) nazvano je?

8 / 10

Kristofor Kolumbo bio je porijeklom iz današnje?

9 / 10

Pedro Alvares Kabrala je bio prvi moreplovac koji je 1500. godine stupio na kopno koje današnje države?

10 / 10

Koje godine je Fernando Magelan započeo svoje putovanje oko svijeta?

Preporučujemo

Istorija Kviz: Velika geografska otkrića
Kviz: Velika geografska otkrića
Pokreni
Muzika Kviz: Yu rock poezija
Kviz: Yu rock poezija
Pokreni