Kviz: Velike pomorske bitke

76

Kviz: Velike pomorske bitke

1 / 10

Tokom rata između Kijevske Rusije i Vizantijskog carstva 941. godine, ruska flota, koja je brojala nekoliko stotina brodova (prema nekima i 1.000) bila je poražena od vizantijske flote, koju je u osnovi činilo ?

2 / 10

Jedna od odlučujućih pomorskih bitaka u grčko-persijskim ratovima, u kojoj su ujedinjeni grčki polisi pobijedili Persijance, odigrala se 480. godine prije nove ere, a poznata je kao bitka?

3 / 10

Kako se zvala odlučujuća pomorska bitka tokom Rusko-japanskog rata 1905. godine, u kojoj su Japanci porazili Ruse?

4 / 10

Pomorska operacija „Biser“ (Morvarid), vezana je za sukob 1980-ih između koje dvije zemlje?

5 / 10

Jedna od najvećih pomorskih bitaka Drugog svjetskog rata, Bitka kod Midveja odigrala se ?

6 / 10

Carski Japan je 7. decembra 1941. godine iznenada napao jednu od pomorskih luka Sjedinjenih Američkih Država, čim su SAD zvanično ušle u Drugi svjetski rat. Koja američka luka je u pitanju ?

7 / 10

Najveća pomorska bitka Prvog svjetskog rata je ?

8 / 10

Kako se zvala najznačajnija pomorska bitka Napoleonovih ratova ?

9 / 10

Bitka kod Lepanta, između ujedinjenih hrišćanskih snaga sa jedne strane i osmanske flote sa druge strane odigrala se ?

10 / 10

Tokom arapskih opsada Konstantinopolja u 7. i 8. vijeku, Vizantinci su koristili jedno novo moćno oružje koje im je omogućilo pobjedu?

Preporučujemo

Filmovi i serije
Kviz: Gangsterski filmovi
Kviz: Gangsterski filmovi
Pokreni
Svijet prirode
Kviz: psi
Kviz: psi
Pokreni
Istorija
Spomenici Drugog Svjetskog rata
Spomenici Drugog Svjetskog rata
Pokreni