Kviz za dan 1.6.2024

Oznake:
kvizoman

Kviz za dan 01.6.2024. donosi vam deset pitanja. Testirajte svoje znanje i zabavite se. Srećno.

398
Kvizomanov dnevni kviz

Kviz za dan 1.6.2024.

1 / 10

Kako se zove najviši vrh planine Prenj?

2 / 10

Najviši vrh Bosne i Hercegovine nalazi se na planini?

3 / 10

Na kojem hrvatskom ostrvu se nalazi naseljeno mjesto Sućuraj?

4 / 10

Najveće jezero u Srbiji je ?

5 / 10

Rijeka Una se uliva u rijeku Savu kod?

6 / 10

Kojem slivu pripada rijeka Cetina?

7 / 10

Republika Srbija najdužu granicu ima sa?

8 / 10

Najviši vrh Maglića, Veliki Vitao (2.396 m) nalazi se na teritoriji Crne Gore. Kako se zove najviši vrh Maglića koji se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine?

9 / 10

Rijeka Drava protiče kroz koji od navedenih gradova?

10 / 10

Plivska jezera nalaze se u blizini?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Istorija Kviz: Car Dušan
Kviz: Car Dušan
Pokreni
Poznate ličnosti Radmila Savićević
Kviz: Radmila Savićević
Pokreni