Kviz za dan 11.4.2023.

Oznake:
kviz kviz online kvizoman

Kviz za dan 11.4.2023. godine donosi vam deset pitanja iz opšte kulture. Zabavite se i naučite nešto novo. Srećno. Vaš Kvizoman.

0
Kvizomanov dnevni kviz

Kviz za dan 11.4.2023.

1 / 10

Koji se najveći broj bodova može ubosti s 3 strelice u pikadu?

2 / 10

Koja od navedenih struktura ćelije ima membranu?

3 / 10

Sa kojim istraživačem se Nikola Tesla sporio oko radio patenta ?

4 / 10

U kojoj su američkoj saveznoj državi gradovi Jacksnoville, Orlando i Tampa?

5 / 10

U kojem je njemačkom gradu sjedište međunarodnog suda za pravo mora?

6 / 10

Na području koje je današnje države bio starogrčki grad Kirena (Cirena)?

7 / 10

Koji hormon reguliše nivo šećera u krvi?

8 / 10

Šta od navedenog može da bude afrički noćni primat ?

9 / 10

U ratnoj drami "Tanka crvena linija", sa Šonom Penom i Džim Kavizelom, sa jedne strane su Američki vojnici, a sa druge?

10 / 10

Iz kojeg je grada nogometni klub „Crystal palace“?

Your score is

Izađi

Play in English

Quizzybuzz
Quizzybuzz.com
Start

Preporučujemo

Istorija Kviz: Krstaški ratovi
Kviz: Krstaški ratovi
Pokreni
Geografija
Kviz: Glavni gradovi Afrike
Pokreni