Kviz za dan 21.5.2024

Oznake:
kvizoman

Kviz za dan 21.5.2024. donosi vam deset pitanja. Testirajte svoje znanje i zabavite se. Srećno.

11
Kvizomanov dnevni kviz

Kviz za dan 21.5.2024.

1 / 10

"Veliki Zimbabve" se nalazi na teritoriji današnjeg Zimbabvea. Šta je "Veliki Zimbabve" ?

2 / 10

Koji planet je poznat i kao "Crveni planet"?

3 / 10

Kako se zove brod Hana Sola, jednog od likova Zvjezdanih ratova?

4 / 10

Ludvig Van Betoven je rođen 1770. godine u kojem gradu?

5 / 10

Kompanija Rolex je poznata po proizvodnji?

6 / 10

Koji organ u ljudskom tijelu ima dvije komore i dvije pretkomore?

7 / 10

Za vrijeme koje bitke je poginuo poznati partizanski komandant Sava Kovačević?

8 / 10

Koje godine je snimljen "Spartak", film Stenlija Kjubrika, dok je glavnu ulogu tumačio Kirk Daglas?

9 / 10

Ko se nalazi na novčanici od 200 maraka (Bosna i Hercegovina)?

10 / 10

Jedan od najpoznatijih spomenika kulture Tadž Mahal nalazi se u Indiji. Da li znate u kojem milionskom gradu se nalazi Tadž Mahal?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Muzika
Kviz: YU rock hitovi
Pokreni
Geografija Estonija kvizoman
Kviz: Estonija
Pokreni