Koliko dobro poznajete svijet prirode?

1 glas, 5 prosjek
237

Koliko dobro poznajete svijet prirode?

1 / 10

Najveći kopneni sisar je ?

2 / 10

Kod žirafe, duže su prednje ili zadnje noge?

3 / 10

Koja životinja ima tri srca ?

4 / 10

Najveći kopneni mesožder je ?

5 / 10

Najveća životinja na planeti je ?

6 / 10

Najmanja ptica na svijetu je?

7 / 10

Najveća zmija na svijetu je ?

8 / 10

Najveći gušter na svijetu je ?

9 / 10

Najveća mačka na svijetu je ?

10 / 10

Najbrži sisar na planeti je ?

Vaš rezultat je

0%

Početna

Kvizoman

0