Kviz: Djela renesansnih slikara

Oznake:
kultura slikarstvo slike umjetnici

Kviz: Djela renesansnih slikara u vidu deset pitanja donosi vam neka od najpoznatijih djela nastala u tom periodu. Renesansom se označava period od 14. do 16. vijeka, kada je došlo do velikog kulturnog uspona i ponovnog interesovanja za klasičnu antiku. Testirajte svoje znanje i naučite nešto novo. Srećno.

17

Kviz: Djela renesansnih slikara

1 / 10

Da li znate naslov poznate slike renesansnog slikara Tintoreta?

2 / 10

Da li znate u kojem muzeju umjetnosti se čuva poznata slika renesansnog slikara Rafaela Santija?

3 / 10

Supružnici Arnolfini je djelo kojeg poznatog renesansnog nizozemskog slikara?

4 / 10

Kako se zove djelo iz priloga, poznatog italijanskog renesansnog slikara Đorđona?

5 / 10

Autor slike "Sveta Porodica" je?

6 / 10

Da li znate ko je autor slike "Rođenje Venere"?

7 / 10

Koji renesansni slikar je autor slike Bahus, prethodno Sveti Jovan Krstitelj?

8 / 10

Slika, Predskazanje, nastala oko 1489. godine pripada poznatom italijanskom renesansnom slikaru, glavnom predstavniku umbrijske škole i učitelju Rafaela Santija. Da li znate o kome je riječ?

9 / 10

Da li znate ko je autor slike "Madona sa djetetom ispred luka"?

10 / 10

Da li znate kako se zove djelo iz priloga, inače autora poznatog flamanskog renesansnog slikara Pitera Brojgela Mlađeg ?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Geografija Kviz: Okeani
Kviz: Okeani
Pokreni
Geografija Kviz: Geografija
Kviz: Geografija Bosne i Hercegovine
Pokreni