Kviz: geografija

Kviz: geografija. Koliko dobro poznajete geografiju?

0 glas, 0 prosjek
457

Koliko dobro poznajete geografiju?

1 / 10

Koji je najveći grad-država od navedenih?

2 / 10

Prirodni proces pomicanja zemlje, blata, kamena, itd. kroz uticaj vjetra, vode, ili pomicanja koja su uslovljena silom gravitacije naziva se:

3 / 10

Na koja dva kontinenta se prostire teritorija Egipta?

4 / 10

Koja je najveća zemlja na svijetu?

5 / 10

Na koja dva kontinenta se prostire teritorija Turske?

6 / 10

Demokratska Republika Kongo i Republika Kongo su nazvane po:

7 / 10

Glavni grad Australije je?

8 / 10

Koji je glavni grad Norveške?

9 / 10

Koje jezero je veće?

10 / 10

Koja je najduža rijeka na svijetu?

Kvizoman

0