Kviz: Grčka mitologija

163

Kviz: Grčka mitologija

1 / 10

Kako se zvala feničanska princeza koju je Zevs oteo prerušen u bika?

2 / 10

Prema grčkoj mitologiji, bogovi su živjeli na planini?

3 / 10

Kako se zvao grčki bog vina?

4 / 10

Sizifov posao je personifikacija za?

5 / 10

Kako se zvao grčki bog mora?

6 / 10

Ahilova majka je bila boginja?

7 / 10

Vrhovni bog u grčkoj mitologiji je?

8 / 10

Kako se zvala majka boga Zevsa?

9 / 10

Jason i Argonauti su poznati po tome što su išli u potragu za?

10 / 10

Jedina slaba tačka mitskog junaka Ahila je bila?

Kvizoman

0