Kviz: istorija SAD!

Predstavljamo vam kviz: istorija SAD! Koliko dobro poznajete istoriju Sjedinjenih Američkih Država ?

197

Koliko dobro poznajete istoriju Sjedinjenih Američkih Država ?

1 / 10

Prvi Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio je:

2 / 10

Koje godine je proglašena nezavisnost SAD-a ?

3 / 10

Mirovni ugovor između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva potpisan je 1783. u ?

4 / 10

Za vrijeme kojeg američkog predsjednika je trajao građanski rat u SAD-u ?

5 / 10

Šta je Abolicionizam ?

6 / 10

Koje godine su Sjedinjene Američke Države stupile u Prvi svjetski rat ?

7 / 10

Za šta se veže termin „Crni četvrtak“ u istoriji SAD-a ?

8 / 10

Koje godine je započela Velika Depresija u SAD-u ?

9 / 10

Na koji datum se desio napad Japana na Perl Harbur, što je kao posljedicu imalo ulaženje SAD-a u Drugi svjetski rat ?

10 / 10

Koliko američkih predsjednika je ubijeno u atentatima ?

Kvizoman

0