Kviz: Leonardo da Vinči

6

Kviz: Leonardo da Vinči

1 / 10

Leonardo da Vinči je bio predstavnik ?

2 / 10

Leonardo da Vinči je rođen u?

3 / 10

Poznato djelo Leonarda da Vinčija, Mona Liza, čuva se danas u kojem muzeju?

4 / 10

Freska Tajna večera, poznata i kao Posljednja večera, nalazi se u kojem italijanskom gradu?

5 / 10

Poznata slika Leonarda da Vinčija „Madona sa karanfilom“ čuva se danas u muzeju Stara pinakoteka u ?

6 / 10

Kako se zvala poznata firentinska porodica koja je bila pokrovitelj mnogim umjetnicima od 14. do 18. vijeka ?

7 / 10

Kod kojeg poznatog i uticajnog italijanskog slikara je šegrt bio Leonardo da Vinči ?

8 / 10

Za koju poznatu fresku se upotrebljava i naziv „Izgubljeni Leonardo“?

9 / 10

Šta su po zanimanju bili deda i otac od Leonarda da Vinčija?

10 / 10

U kojem vijeku je rođen Leonardo da Vinči ?

Preporučujemo

Sport Kviz: Fudbal
Kviz: fudbal
Pokreni
Istorija Kviz: Napoleon Bonaparta
Kviz: Napoleon Bonaparta
Pokreni