Kviz: Leonardo da Vinči

124

Kviz: Leonardo da Vinči

1 / 10

Poznata slika Leonarda da Vinčija „Madona sa karanfilom“ čuva se danas u muzeju Stara pinakoteka u ?

2 / 10

Kod kojeg poznatog i uticajnog italijanskog slikara je šegrt bio Leonardo da Vinči ?

3 / 10

Leonardo da Vinči je rođen u?

4 / 10

Poznato djelo Leonarda da Vinčija, Mona Liza, čuva se danas u kojem muzeju?

5 / 10

U kojem vijeku je rođen Leonardo da Vinči ?

6 / 10

Leonardo da Vinči je bio predstavnik ?

7 / 10

Kako se zvala poznata firentinska porodica koja je bila pokrovitelj mnogim umjetnicima od 14. do 18. vijeka ?

8 / 10

Freska Tajna večera, poznata i kao Posljednja večera, nalazi se u kojem italijanskom gradu?

9 / 10

Šta su po zanimanju bili deda i otac od Leonarda da Vinčija?

10 / 10

Za koju poznatu fresku se upotrebljava i naziv „Izgubljeni Leonardo“?

Preporučujemo

Geografija
Kviz: Upoznaj Sloveniju
Pokreni
Filmovi i serije
Kviz: filmovi i serije
Kviz: filmovi i serije
Pokreni
Istorija
Kviz: Renesansa
Kviz: Renesansa
Pokreni