Kviz: Mahatma Gandi

Kviz: Mahatma Gandi. Gandi spada u najzačajnije ličnosti 20. vijeka. Smatra se osnivačem savremene indijske države. Kroz 10 pitanja upoznajte bolje ličnost Mahatme Gandija. Srećno!

4

Kviz: Mahatma Gandi

1 / 10

Mahatma Gandi je po religioznom uvjerenju bio ?

2 / 10

Koje godine je rođen Mahatma Gandi?

3 / 10

Za vrijeme Mahatme Gandija, Indija se borila da dobije nezavisnost od ?

4 / 10

Prema obrazovanju, Mahatma Gandi je bio?

5 / 10

Početkom 20. vijeka Mahatma Gandi je učestvovao u jednom ratu, kao član sanitetskih jedinica Velike Britanije. Koji rat je u pitanju?

6 / 10

Na Mahatmu Gandija i njegov način otpora kolonijalnoj vlasti, uticala je djelo "Građanska neposlušnost" iz 1849. godine autora?

7 / 10

Iako je od 36 godine Mahatma Gandi praktikovao celibat, do tada je stekao ?

8 / 10

Mohandas Karamčad Gandi je pravo ime Mahatme Gandija. Da li znate šta na sanskritu znači "mahatma"?

9 / 10

Mahatma Gandi je bio pobornik "satjagrahe", što bi značilo ?

10 / 10

Koje godine je umro Mahatma Gandi ?

Preporučujemo

Sport Kviz: Fudbalske legende
Kviz: Fudbalske legende
Pokreni
Istorija
Kviz: Događaji koji su obilježili 2020. godinu
Pokreni