Kviz: Marko Polo

Oznake:
istorija kviz online poznate ličnosti

Kviz: Marko Polo donosi vam 10 pitanja o jednom od najvećih avanturista srednjeg vijeka. Iako se danas istoričari spore, da li je Marko Polo stigao do Kine i da li se nalazio u službi moćnog mongolskog kana, njegovi memoari su potakli mnoge istraživače, među kojima i Kristofora Kolumba, da hrabro krenu u svoje poduhvate. Odigrajte kviz i naučite nešto novo. Srećno!

19

Kviz: Marko Polo

1 / 10

U kojem vijeku je rođen Marko Polo?

2 / 10

Marko Polo je bio ?

3 / 10

Pored Venecije, koje se danas hrvatsko ostrvo navodi kao mjesto rođenja Marka Pola?

4 / 10

Marko Polo je poznat po tome što je bio među prvim Evropljanima koji je putovao Putem svile do Kine. Da li znate ko je sa njim išao na taj put?

5 / 10

Koliko dugo je Marko Polo prema svojim tvrdnjama boravio u Kini?

6 / 10

U službi kojeg kana se nalazio Marko Polo dok je boravio u Kini?

7 / 10

Kako se zove knjiga koja govori o putovanjima Marka Pola?

8 / 10

Marko Polo je bio zarobljen 1298. godine u bici Venecije i koje druge pomorske sile?

9 / 10

Tokom zarobljeništva u zatvoru u Đenovi, Marko Polo je izdikitrao svoja sjećanja (koja su prerasla u knjigu o njegovim putovanjima u Kinu), kojem poznatom Italijanskom piscu?

10 / 10

U svojim memoarima, Marko Polo pominje i jednu dalekoistočnu zemlju, što se smatra prvim pomenom te zemlje u zapadnoj literaturi. Da li znate o kojoj zemlji je riječ?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Istorija Kviz: Islam
Kviz: Islam
Pokreni
Poznate ličnosti Kvizoman noćna straža
Kviz: Rembrant
Pokreni