Kviz: Metropoliten muzej umjetnosti

Metropoliten muzej umjetnosti u Sjedinjenim američkim državama smatra se jednim od najznačajnijih muzeja u svijetu. U ovom muzeju čuvaju se neke od najvećih kolekcija slikarstva, vajarstva i primjenjene umjetnosti. Sa višemilionskom posjetom na godišnjem nivou, ovaj muzej je treći naposjećeniji muzej na svijetu. Odigrajte kviz i testirajte svoje znanje. Srećno.

4

Kviz: Metropoliten muzej umjetnosti

1 / 10

U kojem gradu u Sjedinjenim američkim država se nalazi Metropoliten muzej umjetnosti?

2 / 10

Da li znate koje godine je osnovan Metropoliten muzej umjetnosti u Sjedinjenim američkim državama?

3 / 10

Da li znate koliko eksponata se čuva u Metropoliten muzeju umjetnosti?

4 / 10

Ko je autor slike "Vašington prelazi rijeku Delaver", koja se čuva u Metropolitan muzeju umjetnosti?

Question Image

5 / 10

Na fotografiji se nalazi jedno od najznačajnijih djela islamske kaligrafije, nastalo u 9. i 10. vijeku, a čuva se u Metropolitan muzeju. Da li znate pod kojim imenom je poznato ovo djelo?

Question Image

6 / 10

Da li znate kojoj pretkolumbovskoj civilizaciji se pripisuje zlatni ukras sa fotografije, koji se čuva u Metroplitan muzeju u SAD-u?

Question Image

7 / 10

Da li znate koji umjetnik je autor slike "Žetva"?

Question Image

8 / 10

Na fotografiji se nalazi minijaturna maska od slonovače, karakteristična za Kraljevstvo Benin (poznato i kao Kraljevstvo Edo). Maska se čuva u Metropolitan muzeju u SAD-u. Da li znate na teritoriji koje moderne države se prostiralo Kraljevstvo Benin?

Question Image

9 / 10

Na fotografiji se nalazi svečana čaša za piće u obliku životinjske glave ili roga, koja se čuva u Metropolitan muzej u SAD. Da li znate kojoj kulturi ili civilizaciji pripada ovaj predmet?

Question Image

10 / 10

Na fotografiji se nalazi statua poznata kao "Vilijam" ili "Vilijam nilski konj", nezvanična maskota Metropolitan muzeja umjetnosti u SAD-u. Da li znate kojoj drevnoj civilizaciji je pripadala ova statua?

Question Image

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Muzika Kviz: Yu rock poezija
Kviz: Yu rock poezija
Pokreni
Književnost Kviz: Književnost
Kviz: Književnost
Pokreni