Kviz: Upoznaj Sloveniju

Oznake:
geografija

Kviz: Upoznaj Sloveniju donosi nam 10 pitanja o nama svima dobro poznatoj državi. Slobodno možemo reći da je Slovenija najuspješnija bivša jugoslovenska republika, smještena u srednjoj Evropi, članica Evropske Unije i NATO-a. Četiri glavne evropske regije susreću se u Sloveniji: Alpi, Dinaridi, Panonska nizija i Jadransko more. Odigrajte kviz i testirajte svoje znanje.

7

Kviz: Upoznaj Sloveniju

1 / 10

Glavni grad Slovenije je?

2 / 10

Slovenija ima oko?

3 / 10

Koji od navedenih gradova u Sloveniji se ne nalazi na obali mora?

4 / 10

Da li znate koje rijeka protiče kroz slovenački grad Kranj?

5 / 10

Najveće površinom, stalno, prirodno jezero u Sloveniji je?

6 / 10

Najviša tačka Slovenije sa 2.864 m je?

7 / 10

Koje godine je Slovenija postala članica Evropske unije?

8 / 10

Slovenija je treća najpošumljenija država u Evropi, odmah iza Finske i Švedske. Da li znate koliko procenata Slovenije zauzima šuma?

9 / 10

Generalna skupština Ujedinjenih nacija priznala je Sloveniju kao nezavisnu državu, koje godine?

10 / 10

Kako se zvala ranosrednjovjekovna kneževina, koja je obuhvatala najveći dio današnje Slovenije?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Umjetnost
Kviz: Djela renesansnih slikara
Pokreni
Svijet nauke Kviz: Nauka i tehnologija
Kviz: Nauka i tehnologija
Pokreni