Kviz: Omer-paša Latas

Oznake:
istorija poznate ličnosti

Kviz: Omer-paša Latas donosi vam deset pitanja o jednoj zanimljivoj ličnosti iz 19. vijeka. Slavljen još za života, dok je u prošlom vijeku jedan poznati književnik napisao roman pod istim imenom. Odigrajte kviz i naučite nešto novo. Srećno.

2
omerpasa latas

Kviz: Omer-paša Latas

1 / 10

Koje godine je rođen Omer-paša Latas?

2 / 10

U kojoj tadašnjoj carevini je rođen Omer-paša Latas?

3 / 10

Koje ime je Omer-paša Latas dobio na rođenju?

4 / 10

Postoji više priča koje govore o razlogu prelaska tada uspješnog mladog oficira Mihaila Latasa, u Osmansko carstvo. Jedna od priča uključuje i ?

5 / 10

Omer-paša Latas je bio učitelj jednom od budućih osmanskih sultana, za čije vladavine je i ostvario najveće pobjede. Koji sultan je u pitanju?

6 / 10

Nakon ustanka najuglednijih aga i begova u Bosanskom pašaluku, koje godine je sultan poslao Omer-pašu Latasa u Bosnu da uguši ustanak, što je on sa velikim uspjehom i uradio?

7 / 10

U kojem ratu sa ruskom carevinom, Omer-paša Latas je stekao svjetsku slavu?

8 / 10

Od 1857. do 1859. Omer-paša Latas se istakao gušeći ustanke u kojem dijelu Osmanskog carstva?

9 / 10

Koji naš poznati književnik je napisao roman "Omer-paša Latas"?

10 / 10

U Andrićevom romanu, Omer-paša Latas je bio oženjen Said hanumom, koja je porijeklom bila?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Istorija Kviz: Krstaški ratovi
Kviz: Krstaški ratovi
Pokreni
Svijet prirode Poznajete li autohtone rase?
Kviz: Domaće životinje
Pokreni