Kviz: Petar Iljič Čajkovski

Oznake:
muzičari muzika umjetnici umjetnost

Petar Iljič Čajkovski smatra se jednim od najvećih ruskih kompozitora svih vremena. Autor je nekih od najpoznatiji baleta i opera, a njegov privatni život je tema rasprava do današnjih dana.

5
Petar Iljič Čajkovski

Kviz: Petar Iljič Čajkovski

1 / 10

Petar Iljič Čajkovski ostao je posebno poznat po svojim baletima. Prvi koji je komponovao je?

2 / 10

Samo devet dana nakon premijere Šeste simfonije, Petar Iljič Čajkovski je preminuo u svojoj 53. godini. Mnogi muzikolozi vjeruju da je Čajkovski Šestu simfoniju svjesno napisao kao sopstveni rekvijum. Ova simfonija je ostala poznata i kao?

3 / 10

Jedna od najpoznatijih opera Petra Iljiča Čajkovskog nosi ime po jednom Puškinovom romanu?

4 / 10

Slovenski marš ili Srpsko-ruski marš muzička je kompozicija Petra Iljiča Čajkovskog inspirisana kojim ratom?

5 / 10

Razočaran zbog ženidbe sa ženom koju nije volio Petar Iljič Čajkovski je pokušao samoubistvo tako što je?

6 / 10

Petar Iljič Čajkovski je sa 14 godine komponovao valcer u spomen na svoju majku, koja je umrla?

7 / 10

Da li znate koji poznati balet Petra Iljiča Čajkovskog se nalazi na snimku? (Pokrenite snimak)

 

8 / 10

U kojem vijeku je stvarao Petar Iljič Čajkovski?

9 / 10

Ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski pripada eri?

10 / 10

Koliko opera je završio Petar Iljič Čajkovski (smatra se da možda ih ima i više, ali ovaj broj se uzimao kao validan)?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Istorija Kviz: Evropska kulturna baština
Kviz: Evropska kulturna baština
Pokreni
Filmovi i serije Kviz: Crtaći
Kviz: Crtaći
Pokreni