Kviz: Renesansa

106

Kviz: Renesansa

1 / 10

Koji renesansni vajar je poznat kao autor statue David?

2 / 10

Vilijam Šekspir je bio jedan od najvažnijih predstavnika engleske renesanse. Koliko je pozorišnih komada napisao Šekspir ?

3 / 10

Smatra se da je renesansa nastala na području ?

4 / 10

Koji poznati Italijan je prvi koristio termin renesansa ?

5 / 10

Kako se zvao najslavniji predstavnik ranog nizozemskog slikarstva i renesanse?

6 / 10

Ko je autor djela „Božanstvena komedija“ za koje pojedini istoričari vjeruju da je prethodilo renesansi?

7 / 10

Renesansa je kulturno-istorijski pojam koji se veže za period ?

8 / 10

Kako se zove pravac u istoriji umjetnosti koji se javlja na prelazu iz renesanse u barok?

9 / 10

Jedan od pionira arhitekture rane renesanse u Italiji bio je ?

10 / 10

Jedan od najistaknutiji predstavnika venecijanske škole renesanse u muzici bio je ?

Preporučujemo

Filmovi i serije
Kviz: Filmovi i tv serije, IV dio
Kviz: Filmovi i tv serije, IV dio
Pokreni
Istorija
Poznajete istoriju Kraljevine Jugoslavije?
Poznajete istoriju Kraljevine Jugoslavije?
Pokreni
Istorija
Aleksandar I Karađorđević
Kviz: Kralj Aleksandar I Karađorđević
Pokreni