Kviz: Rijeke Hrvatske

Oznake:
geografija kviz online

Kviz: Rijeke Hrvatske donosi vam 10 pitanja u kojima možete da provjerite svoje znanje iz geografije i poznavanja rijeka. Obnovite svoje znanje i naučite nešto novo. Srećno.

29

Kviz: Rijeke Hrvatske

1 / 10

Rijeka Korana izvire u Plitvičkim jezerima te se nakon 134 kilometra toka, uliva u koju rijeku?

2 / 10

Najduža rijeka, koja cijelim svojim tokom se nalazi na teritoriji Republike Hrvatske je?

3 / 10

Koja od navedenih rijeka se ne uliva u Savu?

4 / 10

Kojem slivu pripada rijeka Cetina?

5 / 10

Rijeka Drava protiče kroz koji od navedenih gradova?

6 / 10

Rijeka Sutla, cijelom svojom dužinom čini granicu između Hrvatske i ?

7 / 10

Rijeka Odra se uliva u Kupu nedaleko od kojeg grada?

8 / 10

U koju rijeku se uliva rijeka Drava?

9 / 10

Koja rijeka protiče kroz Knin?

10 / 10

Hrvatska Kostajnica je smještana na obalama koje rijeke?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Geografija
Kviz: Gradovi i rijeke Srbije
Pokreni
Politika Kviz: politika
Kviz: politika
Pokreni