Kviz: Sahara

Kviz: Sahara. Sahara je najveća vruća pustinja na svijetu i treća pustinja po površini iza Antarktika i Arktika. Uprkos svojoj negostoljubivosti Sahara je dom i za ljude i životinjske vrste, koje uglavnom obitavaju u nekim od afričkih oaza. Odigrajte kviz i saznajte i druge zanimljive podatke o Sahari.

4

Kviz: Sahara, najveća vruća pustinja na svijetu

1 / 10

Zbog teških klimatskih uslova u Sahari nema velikih naselja. Stanovništvo uglavnom živi u blizini oaza. Pretpostavka je da u samoj Sahari živi oko?

2 / 10

Najveći dio pustinje Sahare je pjeskovit, dok su manji dijelovi, kameniti i šljunkoviti. Pjeskovite pustinje se nazivaju ergovi, dok su kamenite?

3 / 10

Kako se zove planinski vijenac u centralnom dijelu Sahare, na krajnjem sjeveru Čada?

4 / 10

Koja od navedenih država nema dodira sa Saharom?

5 / 10

Pored izuzetno negostoljubive klime, Sahara je dom za brojne životinjske vrste. Da li znate šta su damani?

6 / 10

Sahara je najveća vruća pustinja svijeta. Da li znate koliku površinu obuhvata Sahara?

7 / 10

Kako se zovu pripadnici naroda koji živi u zapadnoj i sjevernoj Africi? Takođe, pored Berbera, za njih se smatra da naseljavaju Saharu od njenog postanka.

8 / 10

Iz kojeg jezika dolazi porijeklo riječi "Sahara"?

9 / 10

Koliko procenata Afrike obuhvata pustinja Sahara?

10 / 10

Da li znate šta je Šot Džerid?

Preporučujemo

Matematika
Kviz: Matematičke zavrzlame II
Pokreni
Geografija
Kviz: Upoznaj Kinu
Pokreni