Kviz: Upoznaj Mađarsku

124

Kviz: Upoznaj Mađarsku

1 / 10

Sa kojom od navedenih država Mađarska ne graniči?

2 / 10

Mađarska je administrativno podijeljena na?

3 / 10

Janoš Kadar je bio poznati mađarski ?

4 / 10

U kojem vijeku su se Mađari doselili u Panoniju?

5 / 10

Drugi po veličini grad u Mađarskoj je?

6 / 10

Mađarska ima oko?

7 / 10

Koje godine se odigrala bitka na Mohačkom polju, između mađarske i turske vojske ?

8 / 10

Najbrojnija nacionalna manjina u Mađarskoj su?

9 / 10

Glavni grad Mađarske je ?

10 / 10

Najveći grad u mađarskoj županiji Baranja je ?

Pratite nas