Kviz: Stvaranje i istorija Kraljevine Jugoslavije

Ujedinjenje u zajedničku državu bio je najznačajniji događaj u istoriji Južnih Slovena. Sama ideja za stvaranje Jugoslavije nastala je na osnovama racionalističke filozofije da jezik čini osnovu nacije. Više o stvaranju Jugoslavije i jugoslovenskoj ideji pročitajte na ovom linku, a ako želite da provjerite svoje znanje, odigrajte kviz.

46

Kviz: Stvaranje i istorija Kraljevine Jugoslavije

1 / 10

Na vojne vježbe u Sarajevo došao je austrougarski prestolonasljednik Franc Ferdinand, na kojeg je Gavrilo Princip izvršio atentat. Vježbe su bile na Vidovdan, dan sjećanja na Kosovsku bitku 1389. Koji je to datum bio prema novom kalendaru?

2 / 10

Kraljevina Jugoslavija je imala površinu od 247.542 km². Koliko je imala stanovnika prema popisu iz 1921. godine?

3 / 10

1. decembra 1918. proglašeno je Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Novu državu prva je priznala (26. januara 1919):

4 / 10

Pravo glasa na izborima u Kraljevini imali su muškarci, dok državni činovnici, vojska i žene, nisu imale pravo glasa. Sa koliko godina su sticali pravo glasa?

5 / 10

Do izbijanja Drugog svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji, za nešto manje od 23 godine, koliko se vlada promijenilo?

6 / 10

Nakon „teških riječi“ upućenih u narodnoj skupštini 20. juna 1928, prvak Narodne radikalne stranke izvršio je atentat na poslanike HSS. Tom prilikom usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, a Stjepana Radića smrtno ranio (od posljedica ranjavanja preminuo je 8. avgusta). Njegovo ime je:

7 / 10

Tek nakon ubistva kralja Aleksandra, 9. oktobra 1934. obnovljen je parlamentarizam u punom svom obimu. U kom gradu se desio atentat?

8 / 10

Predsjednik vlade Dragiša Cvetković i ministar poljnih poslova Aleksandar Cincar-Marković su 25. marta 1941. u Beču potpisali protokol prema kojim je Jugoslavija pristupila:

9 / 10

Nakon pristupanja Trojnom paktu, grupa oficira vojske Kraljevine Jugoslavije izvela je puč. Grupa je bila okupljena oko generala Dušana Simovića i Borivoja Mirkovića, a puč se desio u noći 26. na 27. mart-a. Koga su proglasili punoljetnim i postavili za vladara?

10 / 10

Iako nova vlada obrazovana sa generalom Dušanom Simovićem na čelu, nije istupila iz Trojnog pakta, Hitler je puč smatrao neoprostivim činom, te je napao Jugoslaviju. Kog datuma se desio napad?

Your score is

Izađi

Preporučujemo

Geografija Kviz: geografija
Kviz: geografija
Pokreni
Filmovi i serije Kviz: Crtaći, II dio
Kviz: Crtaći, II dio
Pokreni