Kviz: Upoznaj Španiju

4

Kviz: Upoznaj Španiju

1 / 10

Glavni grad Španije je?

2 / 10

Koja od autonomnih zajednica Španije ima najveći broj stanovnika?

3 / 10

Kako se zove pokret Španaca i Portugalaca koji je imao za cilj da protjera Mavre sa Pirinejskog poluostrva?

4 / 10

Najveće od Balearskih ostrva je?

5 / 10

Sa kojom od navedenih država Španija ne graniči ?

6 / 10

Španija ima oko?

7 / 10

Drugi najveći grad po broju stanovnika u Španiji je ?

8 / 10

Koje godine je počeo Španski građanski rat ?

9 / 10

Kako se zove grupa ostrva u Atlantskom okeanu, koja zajedno čine jednu autonomnu pokrajinu u Španiji?

10 / 10

Paelja je ?

Preporučujemo

Sport Kviz: svijet sporta
Kviz: svijet sporta
Pokreni
Filmovi i serije
Kviz: Citati iz domaćih filmskih klasika
Pokreni