Kviz: Velike mačke

Kviz: velike mačke – su rođaci naših domaćih kućnih mačaka. Nekada su nastanjivale gotovo sve kontinente, a danas ih je sve manje. Odigrajte kviz i obnovite znanje o ovim zadivljujućim životinjama.

13

Kviz: Velike mačke

1 / 10

Jedna od najugroženijih vrsta velikih mačaka je Južnokineski tigar. Smatra se da danas u prirodi ima svega ?

2 / 10

Pored Afrike na kojem još kontinentu u divljini se može vidjeti lav?

3 / 10

Koja od nevedenih velikih mačaka je imala značajnu ulogu u ritualima Pretkolumbovske Amerike?

4 / 10

Postoji devet podvrsta tigrova od kojih su tri vjerovatno izumrle. Za koju od navedenih podvrsta tigrova se smatra da je izumrla?

5 / 10

Na kojem kontinentu u divljini možete da pronađete jaguara?

6 / 10

Koja vrsta velike mačke se nalazi na fotografiji?

Question Image

7 / 10

Koja vrsta velike mačke se nalazi na fotografiji?

Question Image

8 / 10

Postoji više podvrsta lavova. Za koju od navedenih podvrsta se smatra da je izumrla?

9 / 10

Koliko kilograma mesa je potrebno odraslom mužjaku lava svaki dan?

10 / 10

Snježni leopard je velika mačka koja nastanjuje?

Preporučujemo

Istorija Kviz: Renesansa
Kviz: Renesansa
Pokreni
Geografija Kviz: zastave svijeta
Kviz: zastave svijeta
Pokreni