Kviz: Vino

75

Kviz: Vino

1 / 10

Rose (roze) je crno vino koje je:

2 / 10

Chardonnay (šardone) je najpoznatije:

3 / 10

Rimljani ga vezuju za Bakhusa, Egipćani za Ozirisa, Jevreji za Nojea, a kod nas se vino vezuje za:

4 / 10

In vino veritas, latinska izreka, u narodu bi se prevela kao:

5 / 10

Po kom božanstvu Grci vino nazivaju božanskim pićem:

6 / 10

Zaštitnik vinogradara, ugostitelja i devojaka koji se slavi 14. februara je:

7 / 10

Vino je alkoholno piće, a dobija se procesom:

8 / 10

Tragovi vina koje se sliva s oboda po zidovima u unutrašnjosti čaše nakon što se vino zavrti su:

 

9 / 10

Nauka o vinima se naziva:

10 / 10

Crveno i bijelo vino se dobijaju na gotovo identičan načina, a razlika u boji je prvenstveno zbog:

 

Preporučujemo

Geografija
Kviz: geografija
Kviz: geografija
Pokreni
Književnost
Kviz: Ruski mislioci
Kviz: Ruski mislioci
Pokreni
Umjetnost
Petar Iljič Čajkovski
Kviz: Petar Iljič Čajkovski
Pokreni