Kviz: Životinjsko carstvo, II dio

Životinjski svijet je dio naše svakodnevnice. Ljudi su od svojih početaka usko bili vezani za prirodu i životinje. U prilogu se nalazi jedan zanimljiv kviz. Srećno!

105

Kviz: Životinjsko carstvo, II dio

1 / 10

Koliko vremena je potrebno da prođe da bi lenjivac (sisar) provario hranu?

2 / 10

Čak tri posto antarktičkog leda sadrži urin koje životinje?

3 / 10

Koja životinja ima najveći krvni pritisak?

4 / 10

Slijepi riječni delfini mogu da se pronađu u kojoj rijeci?

5 / 10

Koja od navedenih životinja raste tokom cijelog života?

6 / 10

Jedini sisar koji ne može da skače je?

7 / 10

Mandrili su vrsta?

8 / 10

Koji od navedenih sisara ima najkraću trudnoću?

9 / 10

Prema Indijskoj mitologiji, koja ptica pije samo kišnicu?

10 / 10

Koja životinja ima veće oko nego mozak?

Preporučujemo

Geografija
Kviz: Upoznaj Mađarsku
Kviz: Upoznaj Mađarsku
Pokreni
Geografija
Kviz: Glavni gradovi Sjedinjenih Američkih Država
Pokreni
Geografija
Kviz: Gradovi Azije
Pokreni