Kviz: ZOI 1984.

Kviz: ZOI 1984. Zimske Olimpijske Igre u Sarajevu 1984. Sjećate li se?

3

Kviz: ZOI u Sarajevu 1984.

1 / 10

Na kojoj od četiri olimpijske planine se održavalo takmičenje u biatlonu tokom ZOI '84?

2 / 10

Ko je dao glas Vučku, maskoti ZOI i dugogodišnjem simbolu Sarajeva?

3 / 10

U kojem mjesecu su održane Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984?

4 / 10

Koji od navedenih članova četvorosjeda, koji je učestvovao na ZOI u Sarajevu,  se osim vožnje boba bavio i karateom?

5 / 10

Prva osvojena medalja na ZOI u Sarajevu 1984. za SFR Jugoslaviju je bila:

6 / 10

Ko je osvojio prvu medalju na ZOI u Sarajevu (i uopšte na ZOI) za Jugoslaviju?

7 / 10

Andrej Lanišek i Zoran Ćosić na ZOI u Sarajevu takmičili su se u:

8 / 10

U kojoj disciplini je Jure Franko osvojio medalju na ZOI u Sarajevu?

9 / 10

Tone Vogrinc, direktor alpske reprezentacijena ZOI u Sarajevu, obećao je da će prvom osvajaču Olimpijske medalje za Jugoslaviju dozvoliti da ga:

 

10 / 10

Koliko je bilo disciplina na ZOI u Sarajevu?

Preporučujemo

Poznate ličnosti Kviz: Mahatma Gandi
Kviz: Mahatma Gandi
Pokreni
Istorija Kviz: Drugi svjetski rat
Kviz: Drugi svjetski rat
Pokreni