Pravila korištenja

Pravila korištenja su sledeća.

Vaš pristup, kao i korištenje Kvizoman.com podliježe određenim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korištenjem, prihvatate bez ograničenja, sve navedene uslove. Moja osnovna svrha je takmičarskog i edukativnog karaktera

  • Sadržaj koji se nalazi na Kvizoman.com može da sadrži netačne podatke ili štamparske greške.
  • Sadržaj koji se nalazi na Kvizoman.com može da bude sa drugih sajtova, portala ili iz izvora sa kojima sarađujemo, prvenstveno sa Zavisne.com.
  • Promjene na Kvizoman.com mogu se napraviti periodično u bilo kojem trenutku i bez obavještenja.
  • Kvizoman.com koristite na sopstvenu odgovornost.
  • Kvizoman.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korištenja ili je u nekoj vezi sa korištenjem istog.

U svrhu pružanja bolje usluge, mogu da koristim alate, da analiziram podatke, pohranjujem svoje kolačiće i kolačiće svojih partnera. Bilo kakve podatke prikupljene u tom procesu ne povezujem sa vašim ličnim podacima i ne upotrebljavam na bilo koji način kojim bih zloupotrebio vaše povjerenje.

Vaš,

Kvizoman.