Kviz: Evropska kulturna baština

225

Kviz: Evropska kulturna baština

Na fotografijama se nalaze mjesta sa svjetske kulturne baštine UNESKO-a.

1 / 10

Na fotografiji se nalazi?

Question Image

2 / 10

Na fotografiji se nalazi most?

Question Image

3 / 10

Na fotografiji se nalazi?

Question Image

4 / 10

Na fotografiji se nalazi manastir Srpske pravoslavne crkve?

Question Image

5 / 10

Na fotografiji se nalazi?

Question Image

6 / 10

Na fotografiji se nalazi ?

Question Image

7 / 10

Na fotografiji se nalazi dvorac?

Question Image

8 / 10

Na fotografiji se nalazi stari grad?

Question Image

9 / 10

Na fotografiji se nalaze ostaci?

Question Image

10 / 10

Na fotografiji se nalazi Preobraženjska crkva ?

Question Image

Preporučujemo

Istorija
Kviz: Evropska kulturna baština
Kviz: Evropska kulturna baština
Pokreni
Muzika
Koliko dobro poznajete muzičku scenu?
Koliko dobro poznajete muzičku scenu?
Pokreni
Geografija
Kviz: zastave svijeta
Kviz: zastave svijeta
Pokreni