Kviz: Istorija Rusije

135

Kviz: Istorija Rusije

1 / 10

Ko je bio predsjednik SSSR tokom Kubanske krize 60-ih godina 20. vijeka?

2 / 10

Za vrijeme kojeg kneza je Kijevska Rusija prihvatila hrišćanstvo?

3 / 10

Šta označava fraza „Potemkinova sela“ ?

4 / 10

Tokom Oktobarske revolucije, Kumunisti su bili „crveni“, dok su monarhisti bili?

5 / 10

Kako se zvao prvi ruski car?

6 / 10

Kako se zvao veliki ruski knez, koji je pobijedio Tevtonce na obalama rijeke Neve?

7 / 10

U kojem vijeku je dinastija Romanovih došla na ruski presto?

8 / 10

Kako se zvao ruski car koji se uspješno suprostavio Napoleonovoj invaziji?

9 / 10

Koje godine je osnovan Sankt Peterburg ?

10 / 10

Veliki sjeverni ili Nordijski rat, koji je vođen u prvoj polovini 18. vijeka, je bio rat između Rusije i ?

Kvizoman

0