Kviz: Svijet sisara

164

Kviz: Svijet sisara

1 / 10

Koji od navedenih sisara leže jaja?

2 / 10

Kako se zove faza dubokog sna u kojoj se nalaze medvjedi tokom zimskih mjeseci?

3 / 10

Na kojem kontinentu živi jaguar?

4 / 10

Najveći sisar na planeti je?

5 / 10

Najveći mesožder iz porodice torbara je?

6 / 10

Koji mali sisar je poznat kao „ubica zmija“?

7 / 10

Koja od navedenih životinja ne spada u sisare?

8 / 10

Koji od navedenih sisara je predator?

9 / 10

Jedini sisar koji zaista može da leti je?

10 / 10

Na kojem kontinentu živi Koala?

Pratite nas