Kviz: Upoznaj Rusiju

2

Kviz: Upoznaj Rusiju

1 / 10

Rusija ima oko?

2 / 10

Prema ustavu, Ruska Federacija se sastoji od koliko subjekata (republika, pokrajina, oblasti...)?

3 / 10

Glavni grad Rusije je?

4 / 10

Nakon Rusa, prema popisu iz 2010. najveća etnička grupa u Rusiji su ?

5 / 10

Drugi najveći grad po broju stanovnika u Rusiji je ?

6 / 10

Koja od republika Ruske Federacije je najveća površinom ?

7 / 10

U kojem vijeku je dinastija Romanovih došla na ruski presto?

8 / 10

Kako se zvao ruski car koji se uspješno suprostavio Napoleonovoj invaziji?

9 / 10

Glavni grad Ruske republike Tatarstan je?

10 / 10

Sa kojom od navedenih država ne graniči Rusija ?

Preporučujemo

Filmovi i serije Kviz: filmovi i serije
Kviz: filmovi i serije
Pokreni
Istorija Kviz: Američki predsjednici
Kviz: Američki predsjednici
Pokreni