Kviz: Upoznaj Rusiju

155

Kviz: Upoznaj Rusiju

1 / 10

Prema ustavu, Ruska Federacija se sastoji od koliko subjekata (republika, pokrajina, oblasti...)?

2 / 10

Nakon Rusa, prema popisu iz 2010. najveća etnička grupa u Rusiji su ?

3 / 10

Glavni grad Ruske republike Tatarstan je?

4 / 10

Koja od republika Ruske Federacije je najveća površinom ?

5 / 10

Glavni grad Rusije je?

6 / 10

Rusija ima oko?

7 / 10

Sa kojom od navedenih država ne graniči Rusija ?

8 / 10

U kojem vijeku je dinastija Romanovih došla na ruski presto?

9 / 10

Drugi najveći grad po broju stanovnika u Rusiji je ?

10 / 10

Kako se zvao ruski car koji se uspješno suprostavio Napoleonovoj invaziji?

Preporučujemo

Poznate ličnosti
Kviz: Poznate ličnosti
Kviz: Poznate ličnosti
Pokreni
Geografija
Kviz: Okeani
Kviz: Okeani
Pokreni
Politika
Kviz: Političke prilike
Kviz: Političke prilike
Pokreni