Kviz: Velike rijeke svijeta

Oznake:
Amazon geografija Jangce kviz Nil reke rijeke tokovi znanje

Velike rijeke svijeta su velike vodene mase koje se kreću od izvora do ušća, te se ulivaju u jezera, okeane ili mora. Ove velike vodene mase imale su presudnu ulogu u nastanku velikih antičkih civilizacija. Čuvajmo naše rijeke, jer su one osnova, ne samo antičke nego i moderne civilizacije. Odigrajte kviz i naučite nešto novo.

600
Kviz: Velike rijeke svijeta

Kviz: Velike rijeke svijeta

1 / 10

U kojoj državi se nalazi izvor rijeke Dunav?

2 / 10

Koju rijeku hindusi smatraju svetom?

3 / 10

Najduža rijeka na južnoameričkom kontinentu je ?

4 / 10

U koje more se uliva rijeka Nil ?

5 / 10

Najduža rijeka Evrope je?

6 / 10

Sliv koje rijeke je najveći koji se uliva u Sjeverni ledeni okean?

7 / 10

Navedite dvije velike grane rijeke Nil?

8 / 10

U koje more se uliva rijeka Mekong, jedna od najdužih rijeka Indokine?

9 / 10

Najduža rijeka Azijskog kontinenta je?

10 / 10

Koje jezero se smatra izvorom Nila?

Preporučujemo

Sport ZOI u Sarajevu 1984.
Kviz: ZOI 1984.
Pokreni
Istorija Kviz: Albert Ajnštajn
Kviz: Albert Ajnštajn
Pokreni