Kviz: Velike rijeke svijeta

Velike rijeke svijeta su velike vodene mase koje se kreću od izvora do ušća, te se ulivaju u jezera, okeane ili mora. Ove velike vodene mase imale su presudnu ulogu u nastanku velikih antičkih civilizacija. Čuvajmo naše rijeke, jer su one osnova, ne samo antičke nego i moderne civilizacije. Odigrajte kviz i naučite nešto novo.

8

Kviz: Velike rijeke svijeta

1 / 10

Koje jezero se smatra izvorom Nila?

2 / 10

Najduža rijeka Azijskog kontinenta je?

3 / 10

Najduža rijeka Evrope je?

4 / 10

Navedite dvije velike grane rijeke Nil?

5 / 10

U kojoj državi se nalazi izvor rijeke Dunav?

6 / 10

U koje more se uliva rijeka Mekong, jedna od najdužih rijeka Indokine?

7 / 10

U koje more se uliva rijeka Nil ?

8 / 10

Koju rijeku hindusi smatraju svetom?

9 / 10

Najduža rijeka na južnoameričkom kontinentu je ?

10 / 10

Sliv koje rijeke je najveći koji se uliva u Sjeverni ledeni okean?

Preporučujemo

Geografija Kviz: Zastave
Kviz: Zastave
Pokreni
Jela i pića Kviz: Sve što treba da znate o pivu
Kviz: Sve što treba da znate o pivu
Pokreni