Kviz: Velike rijeke svijeta

134

Kviz: Velike rijeke svijeta

1 / 10

Najduža rijeka Azijskog kontinenta je?

2 / 10

Koju rijeku hindusi smatraju svetom?

3 / 10

U kojoj državi se nalazi izvor rijeke Dunav?

4 / 10

Najduža rijeka na južnoameričkom kontinentu je ?

5 / 10

U koje more se uliva rijeka Mekong, jedna od najdužih rijeka Indokine?

6 / 10

U koje more se uliva rijeka Nil ?

7 / 10

Sliv koje rijeke je najveći koji se uliva u Sjeverni ledeni okean?

8 / 10

Najduža rijeka Evrope je?

9 / 10

Navedite dvije velike grane rijeke Nil?

10 / 10

Koje jezero se smatra izvorom Nila?

Pratite nas