Umjetnički prikaz Aleksandra Makedonskog i Roksane Umjetnički prikaz Aleksandra Makedonskog i Roksane

Aleksandar Makedonski – Zanimljive činjenice

Aleksandar Makedonski je jedna od najznačajnijih ličnosti antičkog svijeta, čija osvajanja i vojne strategije i danas izazivaju divljenje. Rođen 356. godine prije nove ere u Peli, glavnom gradu Makedonije, stvorio je jedno od najvećih carstava koje je svijet ikada vidio. Njegova vizija i sposobnost da poveže različite kulture ostavili su trajni uticaj na tok istorije. Ovaj tekst donosi nekoliko manje poznatih činjenica o njegovom životu, vladavini i nasljeđu koje često ostaju u sjeni njegovih vojnih podviga.

Aleksandar Makedonski i Aristotel

Aristotel, antički filozof, bio je mnogo više od učitelja za mladog Aleksandra Makedonskog; on je bio njegov mentor i vodič kroz različite oblasti znanja, uključujući filozofiju, etiku, nauku i umjetnosti. Njegove lekcije o liderstvu, upravljanju i ljudskoj prirodi imale su dubok uticaj na Aleksandrov svjetonazor i strategije. Ta sinteza makedonske vojne moći i grčkog pogleda na svijet oblikovala je Aleksandra ne samo kao osvajača, nego i kao promotora helenističke kulture.

Umjetnički prikaz Aleksandra Makedonskog i Aristotela
Umjetnički prikaz Aleksandra Makedonskog i Aristotela

Kako se Aleksandrovo carstvo širilo, on je ponekad odstupao od Aristotelovih ideala. Spekuliše se da su možda imali nesuglasice, posebno oko pitanja Aleksandrove deifikacije u nekim regionima, što je bilo suprotno grčkim idejama. Ovaj odnos između učitelja i učenika ostaje jedan od najzanimljivijih u istoriji, pokazujući kako se vojna ambicija i filozofska misao mogu preplitati i oblikovati tok civilizacija.

Aleksandar Makedonski i Bukefal

Priča o Aleksandru Makedonskom i njegovom konju Bukefalu počinje kada je mladi Aleksandar primijetio da je Bukefalov divlji temperament zapravo strah od njegove sopstvene sjenke. Aleksandar je odlučio okrenuti Bukefala prema suncu kako bi uklonio sjenku i smirio ga, čime je impresionirao sve prisutne, uključujući svog oca, kralja Filipa II.

Aleksandar Makedonski i Bukefal
Aleksandar Makedonski i Bukefal

Ovaj događaj, koji je dio popularne legende, nije samo pokazao Aleksandrovu oštroumnost i hrabrost, već je označio početak njihove duboke i trajne veze. Bukefal i Aleksandar su zajedno učestvovali u brojnim bitkama i ekspedicijama. Kada je Bukefal preminuo, Aleksandar je bio toliko pogođen da je osnovao grad Bukefalu u njegovu čast, što pokazuje koliko je cijenio i poštovao svog konja.

Aleksandar Makedonski i Kleopatra

Aleksandar Makedonski, koji je živio više od 250 godina prije Kleopatre VII, nikada nije sreo tu poznatu egipatsku kraljicu. Međutim, ime “Kleopatra” bilo je često među Makedoncima, a dvije žene s tim imenom bile su blisko povezane s Aleksandrom. Prva je bila njegova sestra, Kleopatra Makedonska, koja je nakon smrti svog brata nastojala odigrati ulogu u burnoj politici svog vremena. Druga je bila Kleopatra Euridika Makedonska, čiji je brak s Filipom II stvorio političke tenzije zbog mogućih nasljednih prava na makedonski prijestol, što je potencijalno moglo marginalizirati Aleksandra.

Aleksandar Makedonski i Kleopatra VII
Aleksandar Makedonski i Kleopatra VII

Kada je Aleksandar stigao u Egipat 332. godine prije nove ere, Egipćani su ga dočekali kao osloboditelja od perzijske vladavine. Proglašen je faraonom na tradicionalan egipatski način, a osnovao je i grad Aleksandriju, zamišljen kao fuzija grčke i egipatske kulture. Nakon Aleksandrove smrti, Ptolomej, jedan od njegovih generala, preuzeo je vlast nad Egiptom i osigurao da Aleksandrovo tijelo bude sahranjеnо u Aleksandriji, u mauzoleju zvanom Soma, čija tačna lokacija ostaje misterija.

Aleksandar Makedonski i njegovi potomci

Aleksandar Makedonski imao je intrigantan privatni život. Oženio se tri puta, svaki put u skladu sa svojim strateškim i političkim ciljevima. Najistaknutija među njegovim suprugama bila je Roksana, sa kojom je imao sina Aleksandra IV. Aleksandar IV, rođen 323. godine p.n.e., bio je legitimni nasljednik i simbol kontinuiteta očeve zaostavštine. Ipak, njegov život bio je obilježen političkim borbama i završio je prerano, sa samo 13 godina, zbog političkog ubistva.

Herakle, često navođen kao nezakoniti sin Aleksandra, rođen je iz veze sa Barsini, ćerkom satrapa Artabazusa, oko 327. godine p.n.e. Njegov status kao Aleksandrovog sina je predmet debate među istoričarima. Unatoč potencijalnom pravu na nasljedstvo, Herakle nije bio uključen u sukcesijske borbe sve do smrti Aleksandra IV, kada je njegovo ime isplivalo na površinu.

Aleksandar se oženio i sa dvije persijske plemkinje, Statirijom i Parisatis, u nastojanju da integriše makedonsku i persijsku kulturu, simbolizirajući njegovu viziju ujedinjenog carstva. Međutim, ove veze izazvale su nezadovoljstvo među Makedoncima, koji su smatrali da to odstupa od njihovih tradicionalnih običaja.

Aleksandar Makedonski i Aleksandrida

“Aleksandrida” ili “Roman o Aleksandru” predstavlja jedno od najuticajnijih djela srednjovjekovne književnosti, popularno gotovo kao i sama Biblija. Ova saga, koja miješa istorijske i mitološke elemente, prikazuje život Aleksandra Velikog, ali i služi kao inspiracija za viteške priče kroz vjekove. Aleksandrida je prepuna susreta sa mitskim zvijerima i božanstvima, te odražava ideal viteštva i vrlina kojima su težili vitezovi tog doba.

Ruska verzija Aleksandride iz 17. vijeka
Ruska verzija Aleksandride iz 17. vijeka

Roman se razvio kroz različite kulture i jezike, dodajući i izostavljajući priče da bi odgovarao lokalnim ukusima i ideologijama. Preveden na srpski jezik u XIV vijeku, “Aleksandrida” je veoma dug roman, sa preko sto stranica. Ova saga je služila ne samo kao zabava, već i kao moralni kompas, vodeći vitezove u njihovom ponašanju i težnjama, čime je demonstrirala kako Aleksandrova ostavština prevazilazi granice njegovog carstva.

Kviz o Aleksandru Makedonskom

66
Kviz: Aleksandar Makedonski

Kviz: Aleksandar Makedonski

1 / 10

Koje godine je rođen Aleksandar Makedonski ?

2 / 10

U kojem gradu je rođen Aleksandar Makedonski ?

3 / 10

Aleksandar Makedonski potiče iz dinastije ?

4 / 10

Kako se zvao konj Aleksandra Makedonskog?

5 / 10

Majka Aleksandra Makedonskog se zvala ?

6 / 10

Koji poznati antički filozof je bio učitelj Aleksandra Makedonskog ?

7 / 10

Na koji način je Aleksandar Makedonski riješio gordijev čvor ?

8 / 10

Aleksandar Makedonski je osnovao više gradova pod imenom Aleksandrija, međutim gdje se nalazi najpoznatija ?

9 / 10

Kako se zvala baktrijska princeza, koju je oženio Aleksandar Makedonski ?

10 / 10

Koliko godina je imao Aleksandar Makedonski kada je preminuo ?

Your score is

Izađi