Koliko dobro poznajte ličnost Josipa Broza Tita?

Koliko dobro poznajte ličnost Josipa Broza Tita?

1 / 10

Koje godine je rođen Josip Broz Tito?

2 / 10

U kojem mjestu je rođen Josip Broz Tito

3 / 10

Kako su se zvali roditelji Josipa Broza Tita ?

4 / 10

U Prvom svjetskom ratu Josip Broz Tito je regrutovan u ?

5 / 10

Kako se zvala Titova prva žena?

6 / 10

Koje godine je Josip Broz Tito postao generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije?

7 / 10

Na koji datum se odigrao njemački desant na Drvar ?

8 / 10

U kojem se gradu Josip Broz Tito prvi put sastao sa Vinstonom Čerčilom ?

9 / 10

Koje godine je Josip Broz Tito postao prvi generalni sekretar Pokreta Nesvrstanih?

10 / 10

Koje godine je umro Josip Broz Tito ?

Kvizoman

0