Kviz: Upoznaj Sjedinjene Američke Države

6

Kviz: Upoznaj Sjedinjene Američke Države

1 / 10

Glavni grad SAD-a je?

2 / 10

Koji grad u SAD ima najviše stanovnika?

3 / 10

Ko je 45. američki predsjednik?

4 / 10

Na koji datum se desio napad Japana na Perl Harbur, što je kao posljedicu imalo ulaženje SAD-a u Drugi svjetski rat ?

5 / 10

Glavni grad američke države Džordžija je?

6 / 10

Koja od navedenih država SAD-a ima najveći broj stanovnika?

7 / 10

Mirovni ugovor između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva potpisan je 1783. u ?

8 / 10

Sa kojom od navedenih država SAD nemaju kopnenu granicu?

9 / 10

Sjedinjene Američke Države imaju oko ?

10 / 10

Prema istraživanju iz 2017. najbrojniji u SAD-u su bili ?

Preporučujemo

Svijet nauke Kviz: Istraživanje svemira
Kviz: Istraživanje svemira
Pokreni
Istorija
Kviz: Stvaranje i istorija Kraljevine Jugoslavije
Pokreni