Kviz: Upoznaj Sjedinjene Američke Države

164

Kviz: Upoznaj Sjedinjene Američke Države

1 / 10

Mirovni ugovor između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva potpisan je 1783. u ?

2 / 10

Prema istraživanju iz 2017. najbrojniji u SAD-u su bili ?

3 / 10

Ko je 45. američki predsjednik?

4 / 10

Glavni grad američke države Džordžija je?

5 / 10

Na koji datum se desio napad Japana na Perl Harbur, što je kao posljedicu imalo ulaženje SAD-a u Drugi svjetski rat ?

6 / 10

Sjedinjene Američke Države imaju oko ?

7 / 10

Glavni grad SAD-a je?

8 / 10

Koji grad u SAD ima najviše stanovnika?

9 / 10

Sa kojom od navedenih država SAD nemaju kopnenu granicu?

10 / 10

Koja od navedenih država SAD-a ima najveći broj stanovnika?

Preporučujemo

Filmovi i serije
Kviz: Filmovi i tv serije, IV dio
Kviz: Filmovi i tv serije, IV dio
Pokreni
Istorija
Koliko dobro poznajte ličnost Josipa Broza Tita?
Kviz: Josip Broz Tito, velikan 20. vijeka?
Pokreni
Muzika
Kviz: Yu rock refreni
Kviz: Yu rock refreni
Pokreni