Na ostrvu Lezbos otkriveno okamenjeno drvo staro 20 miliona godina

Stručnjaci su na ostrvu Lezbos u Grčkoj otkrili netaknuto stablo okamenjeno poslije vulkanske erupcije koja se desila prije 20 miliona godina.

Okamenjena šuma na ostrvu Lezbos nastala je prije 20 miliona godina prilikom erupcije vulkana na sjeveru ostrva koja je cijelo područje prekrila lavom i pepelom. Ovo prodručje koje se prostire na površini od oko 15.000 hektara poznato je po živopisnim i raznobojnim fosilizovanim stablima drveća.

Profesor Nikolas Zuros, geolog sa Univerziteta Egej, u izjavi za Si-En-En, naglašava da u svojoj dugogodišnjoj karijeri nikada do sada nije naišao na ovakvo otkriće.

„Tokom prethodnih godina smo imali mnogo značajnih otkrića, ali najnoviji su stvarno izvanredni”, kaže profesor Zuros.

Stručnjaci su tokom iskopavanja duž autoputa Kaloni-Sigri otkrili ogromno okamenjeno drvo, od 19,6 metara, zajedno sa granama i korenovim sistemom.

„Ovo je nešto što se ne nalazi tako često tokom karijere“, napominje Zuros. „Obično nalazimo debla bez grana i korjenja. Ovo je jedini primerak koji je otkriven zajedno sa granama i korenovim sistemom, a bio je položen na sloju lišća. Ovo je jedinstveno otkriće. Vršimo iskopavanja na ovom području već 25 godina i nikada nismo pronašli takvo drvo“, ističe profesor.

U okamenjenoj šumi na Lezbosu pronađeni su četinari, voće, sekvoja, bor, palma, stabla cimeta i hrasta.

„Pronađena stabla pokazuju da se klima promenila na području Lezbosa jer ovo drvo, na primer, je suptropsko. Klimatski uslovi bili su suptropski prije 20 miliona godina kada je drvo uništeno vulkanskim erupcijama. Danas proučavanjem flore okamenjene šume možemo steći uvid o tome kako su klimatske promjene uticale na ekosistem“, dodaje profesor Zuros.

Takođe, profesor navodi da uzorci pronađene vegetacije pokazuju da je polovina vrsta koje su nekada uspjevale u ovim područjima izumrle.

„Nisu uspjele da prežive klimatske promjene“, kaže Zuros. „Ovo su važne informacije koje možemo koristiti kako bismo posjetiocima objasnili da klimatske promjene imaju ozbiljne posljedice na vrste koje ovdje žive i na savremene ekosisteme“.

Pored „neobičnog“ drveta, geolozi su otkrili više od 150 debala na drugom mjestu, oko 200 kilometara dalje od mjesta gdje je otkriveno cijelo drvo.

„Nova otkrića profesora Zurosa su zapanjujuća“, naglašava dr Hronis Cedakis, profesor fizičke geografije sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

„Otkriće drveta sa vezanim granama, korjenom i lišćem izuzetno je rijetko. Ovo će pružiti jedinstven uvid u jedan trenutak u vremenu koji će nam osvjetliti biodiverzitet iz tog doba. Generalno gledano, iako postoji nekoliko okamenjenih šuma širom svijeta, Sigri je izuzetan jer se nekoliko stabala nalazi u svom prvobitnom stanju, sa netaknutim korenovim sistemom. Ovo pruža retki uvid u miocensku šumu u pogledu njene veličina i gustine“, objašnjava profesor Cedakis.

Izvor: RTS